Din istoric

Home
Din istoric
Rubricile
Arhiva
Despre noi
Contacte

 

 

bullet

Revista de teorie şi practică educaţională "Didactica Pro...", organul de presă al Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, şi-a început activitatea la 28 iunie 2000 şi este destinată profesorilor de gimnaziu, liceu, universitare, cadrelor manageriale. Echipa redacţională, alături de autori, se străduieşte să prezinte concepţii şi abordări moderne, punînd la dispoziţia pedagogilor materiale menite să-i susţină în dezvoltarea lor profesională.
Revista este o publicaţie cu caracter teoretico-practic, accesibilă profesorilor, managerilor, dar şi studenţilor, elevilor, părinţilor, tuturor celor interesaţi de domeniul educaţiei. Revista apare de 6 ori pe an şi figurează în lista catalog a publicaţiilor din Republica Moldova cu indicele 31546 – la toate oficiile Î. S. Poşta Moldovei. În municipiul Chişinău revista poate fi abonată şi la agenţiile:

bullet

Moldpresa (31706), str. Mitropolit Varlaam, 77, tel. (022)224415, (022)226323

bullet

Press Inform-Curier
De asemenea, abonamentele pot fi contractate şi la sediul redacţiei.

bullet

În România abonamentele pot fi contractate depunînd banii (15 dolari SUA) pe contul în valută( 222400100104858, BCA VICTORIABANK,Filiala nr.3, cod bancar 280101416, SWIFT: VICBMD2X, Chişinău, Moldova) a revistei, indicînd adresa exactă de la domicilu.
Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
Statutul profesorului în societatea contemporană
Finalităţile educaţionale
Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
Politici educaţionale
Educaţie pentru democraţie
Statutul tînărului profesor
Educaţie interculturală
Educaţie ecologică
Integrare europeană
Educaţie pentru mass-media şi comunicare
Educaţie economică

Home | Din istoric | Rubricile | Arhiva | Despre noi | Contacte