aici şi acum here and now здесь и сейчас ici et maintenant hic et nunc  
Pro Didactica  
   CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
| RO | EN | RU |  
 
PRIMA PAGINĂ
DESPRE NOI
DOMENII DE COMPETENŢĂ
PROIECTE CURENTE
PORTOFOLIU DE PROGRAME
SERVICII
PUBLICATII
RESURSE INTERNET
RAPOARTE
PARTENERI
CONTACTE

Descoperirea consta in a vedea ceea ce au vazut toti si a gindi ceea ce n-a gindit nimeni.
Albert von Szent-Gyorgyi

   PROIECTE 2003-2006

 
FUNDATIA SOROS MOLDOVA - PROIECT DE SPRIJIN INSTITUTIONAL DE SPRIJIN INSTITUTIONAL MARTIE-AUGUST, SEPTEMBRIE-DECEMBRIE
 • A fost o posibilitate pentru echipa Centrului sa implementeze proiectele contractate pe anul 2007, sa lucreze asupra elaborarii de noi proiecte, conform oportunitatilor identificate.
 • A fost esential pentru reorganizarea Centrului, pentru amplificarea ofertei de servicii in R. Moldova si in afara ei si pentru elaborarea unui plan de dezvoltare organizationala care sa valorifice potentialul considerabil acumulat de PD prin contributia ampla de pina acum a Fundatiei Soros Moldova.

PROIECT 2006-2007 "UN VIITOR PENTRU COPIII NOSTRI" (REFINE OSI, Budapesta)
 • Bugetul total - 65621 USD
 • Fenomenul aparitiei unui mare numar de copii ramasi singuri, proveniti din mediul familiilor dezintegrate, in contextul problemelor actuale din republica, ar putea aduce cu sine si aparitia unor noi grupuri de risc. Proiectul are scopul de a contribui la dezvoltarea abilitatilor de integrare sociala ale copiilor aflati in dificultate, in special ale celor din familiile dezintegrate.
 • Beneficiarii finali sint copiii din familiile dezintegrate din 6 comunitatile rurale.
 • Pilotarea a avut loc in raioanele cu cel mai mare numar de copii din familiile dezintegrate: Ungheni, Cahul, Floresti, Drochia, Hincesti, Falesti.
 • Activitatile de baza au fost constituirea si perfectionarea profesionala a echipei de formatori; elaborarea si implementarea ghidului INVAT SA FIU, in limbile romana, rusa si engleza; organizarea activitatilor de formare a grupurilor comunitare; oferirea unor servicii de consultanta comunitatilor implicate in proiect (vizite pe teren); crearea unei pagini web destinate programului; crearea unei Unitati Specializate de Informare si Resurse; sensibilizarea continua a publicului la nivel national cu privire la problemele copiilor din familiile dezintegrate prin intermediul unei rubrici permanente in revista Didactica Pro...; organizarea, in final, a unei Conferinte nationale, la care s-au discutat rezultatele proiectului in vederea asigurarii informarii, a schimbului de experienta si a posibilitatilor de raspindire a metodologiei respective la nivel national.

Coordonator: Violeta DUMITRASCU; Asistent: Lilia NAHABA

PROIECT 2005-2007 DEZVOLTAREA SCOLII COMUNITARE (Fundatia MOTT, SUA)
 • Partener: Programul PAS cu PAS, Fondul de Investitii Sociale din Moldova
 • Buget 9635 $ (transa I); 7000 $ (transa II)
 • Durata proiectului ianuarie 2006 martie 2007
 • Programul continua si valorifica experienta inceputa in 2003, aplicind programul de formare conceput si experimentat, inclusiv materialele didactice elaborate de CEPD
 • Obiectivul general consta in abilitarea profesionala a cadrelor didactice pentru predarea cursului optional preuniversitar Educatie pentru dezvoltarea comunitatii prin intermediul unui program de formare. Deoarece disciplina respectiva a fost inclusa in Planurile de invatamint ale Ministerul Educatiei, fiind instruiti peste 150 de profesori.
Coordonator: Viorica GORAS-POSTICA; Asistent: Rima BEZEDE

PROIECT 2005-2007 ACADEMIC SUCCESS FOR RROMA CHILDREN (REFINE, ESP - OSI, Budapesta)
Scopul proiectului:
Elaborarea si testarea unor instrumente de evaluare a citit-scrisului si a unei metodici coerente de optimizare a capacitatilor de lectura si scriere la copiii in dificultate

Buget total 14100 $

Descriere:

 • Un program de evaluare si de formare a competentelor de lectura si scriere la elevii din clasele I-VI.
 • Initiat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala din Cluj-Napoca, Romania si desfasurat in cadrul retelei SOROS, cu participarea a 6 tari (Romania, Slovacia, Bulgaria, Slovenia, Croatia si Moldova).
Etapa I. Formarea formatorilor si a expertilor 2005-2006
Etapa II. Experimentul pedagogic pentru testarea instrumentelor de evaluare a capacitatilor de citit-scris in 3 scoli din R. Moldova
Etapa III. Program de formare pentru 12 invatatori din republica si pilotarea instrumentelor in scolile: LT Petru Rares, Soroca; Scoala nr. 3, Calarasi; scoala Seliste, Orhei; LT Molesti, Ialoveni, gimnaziul Durlesti; LT M. Eminescu, Chisinau. Etapa IV. Conferinta de bilant si editarea uni ghid pentru invatatorii claselor primare

Coordonator: Viorica GORAS-POSTICA; Asistent: Marina SCLIFOS

PROIECT 2007 EDUCATIE DE CALITATE IN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA

 • La data de 27 martie 2007, conform Contractului nr. 40/CQ/Comp 1-QERM Quality Education in Rural Areas of Moldova, Project ID No. P090340incheiat cu Ministerul Educatiei si Tineretului, Centrul Educational PRO DIDACTICA a inceput implementarea activitatii de formare a profesorilor de liceu, in baza curriculumului modernizat, componenta Ameliorarea predarii-invatarii in liceul rural din cadrul Proiectului Bancii Mondiale Educatie de calitate in mediul rural din Moldova
 • Buget 89 000$
 • Durata aprilie-mai 2007
 • Obiectivele principale: sporirea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare in liceu, introducerea inovatiilor, a abordarilor didactice diferentiate si individualizate, sporirea motivatiei pentru invatare etc.
 • Etapa intii de pregatire a formatorilor locali de catre formatorii nationali s-a desfasurat in 10 centre de formare, in perioada 10-24 aprilie, prin traininguri zonale de 2 zile, la care au participat 976 de profesori de liceu. Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice se produce in baza Cadrului de referinta a Curriculumului National, a curriculumului modernizat de liceu si a ghidurilor de implementare la toate disciplinele.
 • Etapa a II-a a formarii, in stil cascada, s-a desfasurat in fiecare raion in perioada 28 -30 aprilie curent a cuprins peste 8000 de profesori.

Coordonator: Silvia BARBAROV; Asistenti: Rodica JALBA, Marina SCLIFOS

PROIECT 2007 DEZVOLTAREA PROFESIONALA A MANAGERILOR DE GRADINITE DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIE PENTRU TOTI INITIATIVE DE ACTIUNE RAPIDA

La data de 10 aprilie 2007, conform Contractului nr. CO/CQ-1/D(c) Professional development of managers of preschool education units under the EFA/FTIProjectincheiat cu Ministerul Educatiei si Tineretului, Centrul Educational PRO DIDACTICA a inceput implementarea componentei Dezvoltarea profesionala a managerilor de gradinite din cadrul proiectului Educatie pentru Toti Initiative de Actiune Rapida, finantat de Banca Mondiala.

Buget 86512,7$

Durata aprilie-iulie 2007

Obiectivele principale:

 • Elaborarea si pregatirea suporturilor de curs si a materialelor pentru training in concordanta cu metode avansate;
 • Realizarea unui program de formare pentru 105 formatori locali (manageri ai institutiilor prescolare) din 33 de raioane si 2 municipii;
 • Monitorizarea si evaluarea programului de formare in cascada, organizat in raioane si realizat de formatorii locali;
 • Evaluarea finala a cunostintelor si abilitatilor achizitionate de catre formatorii locali si managerii din raioane / certificarea.

Coordonator: Rima BEZEDE; Asistent: Cristina SCLIFOS

UN VIITOR PENTRU COPIII NOSTRI

Proiectul finantat de Institutul pentru o societate deschisa urmareste sa dezvolte competentele profesorilor (dirigintilor), asistentilor sociali, reprezentantilor altor actori comunitari in urmatoarele domenii:

 • Oferirea consultantei individuale si a asistensei psihologice elevilor lasati fara supraveghere parinteasca;
 • Dezvoltarea unor abilitati interpersonale si de integrare sociala a elevilor din familii dezintegrate, care constituie un nou grup de tineri expusi riscurilor.

PROMOVAREA TOLERANTEI SI INTELEGEREA DIVERSITATII. INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU PROFESORII-FILOLOGI

Proiectul finantat de Consiliul Europei, prin intermediul programului Confidence Building Measures, urmareste dezvoltarea cunostintelor si competentelor profesorilor filologi (care predau limbile romana, ucraineana, rusa, gagauza, engleza, franceza, germana etc.) atit in domeniul aplicarii celor mai moderne metode de predare a limbilor, cit si in domeniul promovarii tolerantei in cadrul lectiilor de limba si literatura.

EDUCATIE PENTRU ECHITATE GENDER SI SANSE EGALE

Proiectul finantat de Fundatia Soros Moldova are drept scop promovarea infuzionala a principiilor de echitate de gen si sanse egale in cadrul sistemului educational din R. Moldova, prin elaborarea si publicarea unui ghid metodologic pentru cadrele didactice si prin pilotarea acestuia intr-un program de training pentru profesori-diriginti si directori adjuncti responsabili pentru educatie.

SUCCESUL SCOLAR AL COPIILOR ROMI. PROIECT DE PARTENERIAT CU EDRC, CLUJ, ROMANIA

Proiectul finantat de catre Fondul pentru Educatie Roma , prin intermediul Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala din Cluj, Romania, are drept scop elaborarea unor instrumente de testare si de predare axate pe evaluarea abilitatilor de stiinta de carte / lectura a elevilor aflati in dificultate, inclusiv ale elevilor de etnie roma. Aplicarea acestor instrumente de catre profesori va asigura imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor.

EDUCATIE PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII. PROIECT DE PARTENERIAT CU PROGRAMUL EDUCATIONAL PAS CU PAS

Proiectul, finantat de catre Fundatia Charles Stuart Mott prin intermediul organizatiei Programul Educational Pas cu Pas, urmareste abilitarea profesionala a cadrelor didactice din institutiile educationale interesate de predarea cursului optional Educatie pentru dezvoltarea comunitatii, prin intermediul unui program de formare continua axat pe dezvoltarea abilitatilor de solutionare participativa a problemelor comunitatii.

COMUNITATI DE INVATARE 2003-2005

Proiectul finantat de catre Fundatia Soros Moldova a inclus activitati orientate spre dezvoltarea parteneriatelor scolare pentru calitatea educatiei, programe de formare profesionala continua pentru cadrele didactice (dezvoltarea gindirii critice, metode si tehnici interactive etc.), dezvoltarea resurselor informationale (revista Didactica Pro...).

TOLERANTA SI INTEGRARE SOCIALA 2003-2005

Proiectul implementat cu sprijinul Fundatiei Soros Moldova a inclus: un program de formare pentru 270 de dirigintii scolari, in vederea promovarii educatiei pentru toleranta; un program de abilitare profesionala pentru predarea cursului optional Sa ne cunoastem mai bine - curs de educatie pentru intelegerea diversitatii prin intermediul literaturii etniilor romana, ucraineana, rusa, gagauza, bulgara, pe baza manualului cu acelasi nume.