aici şi acum here and now здесь и сейчас ici et maintenant hic et nunc  
Pro Didactica  
   CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
| RO | EN | RU |  
 
PRIMA PAGINĂ
DESPRE NOI
DOMENII DE COMPETENŢĂ
PROIECTE CURENTE
PORTOFOLIU DE PROGRAME
SERVICII
PUBLICATII
RESURSE INTERNET
RAPOARTE
PARTENERI
CONTACTE

ANUNŢURI
CHESTIONAR PENTRU CADRE DIDACTICE
CHESTIONAR PENTRU ELEVI
OFERTA DE FORMARE 2015
BIBLIOTECA PRO DIDACTICA ON-LINE!!!

CURRICULA
OPTIONALEABONAREA 2015-2016 REVISTA
DIDACTICA PRO ...

Educatia nu inseamna cit de multe ai invatat pe de rost, nici macar cit de multe stii.
Educatia inseamna sa fii capabil sa faci diferenta intre ceea ce stii si ceea ce nu stii.

Anatole France

Instruire organizată de CE Pro Didactica
pentru angajaţii ANACIP, Consiliul de Conducere ANACIP şi experţii evaluatori

  

CE PRO DIDACTICA a organizat în data de 29-30 iunie 2016, pentru angajaţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Profesional (ANACIP), o instruire cu participarea prof. Dr. Constantin Şerban Iosifescu, Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar şi a prof. Dr. Damian Radu Mircea, Director de Departament, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior.

data introducerii: 04.07.2016

Program de formare continuă ”Dezvoltarea competenţei interculturale” pentru profesorii de istorie şi educaşie civică,  în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”

  

La 24-25 iunie 2016,  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tinerilor, a organizat un seminar cu elemente de training pentru 40 de profesori preuniversitari din Chişinău, Vulcăneşti, Comrat, Cahul, Edineţ, Cimişlia, Ungheni, Bălţi, Soroca, Ungheni.  Activitatea s-a desfăşurat în baza auxiliarului didactic „Competenţa interculturală”, elaborată anul trecut în cadrul acealuiaşi proiect, fiind facilitată de formatorii: Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Daniela State şi Viorica Goraş-Postică.

data introducerii: 27.06.2016

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni durabile

  

La 24 iunie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a desfăşurat Conferinţa naţională cu genericul Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni durabile, care a avut drept scop mobilizarea tuturor părţilor interesate în vederea aprobării şi implementării calitative a Programului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în învăţămîntul general din Republica Moldova 2016-2020.

data introducerii: 27.06.2016

INSTRUIRE ORGANIZATĂ DE CE PRO DIDACTICA PENTRU ANGAJAŢII ANACIP

  

CE PRO DIDACTICA a organizat în data de 17 iunie 2016, pentru angajaţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Profesional (ANACIP), o instruire cu participarea experţilor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar şi a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior.

data introducerii: 20.06.2016

ANUNŢ  PRIVIND SELECTAREA CONCEPTORILOR  DE CURRICULUM (TERMEN LIMITĂ EXTINS)

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea conceptorilor  de curriculum în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

data introducerii: 13.06.2016
 

ANUNŢ
CONCURS PENTRU CADRELE DIDACTICE INTERESATE DE PREDAREA
UNEI NOI DISCIPLINE OPŢIONALE CU GENERICUL
“RELAŢII ARMONIOASE ÎN FAMILIE

  

AO Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Centrul Educaţional “PRO DIDACTICA” extinde perioada Concursului pentru completarea listei cadrelor didactice care vor implementa o nouă disciplină opţională “Relaţii armonioase în familie”, avizată de Consiliul Naţional pentru Curriculum.

data introducerii: 10.06.2016
 

O NOUĂ VIZITĂ DE STUDIU ORGANIZATĂ DE CE PRO DIDACTICA
PENTRU ECHIPA ANACIP ŞI EXPERŢII EVALUATORI

  

CE PRO DIDACTICA a organizat în perioada 23-27 mai, pentru angajaţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Profesional (ANACIP) şi evaluatorii externi ai instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, o vizită de studiu la Bucureşti, la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar.

data introducerii: 31.05.2016

PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII INTERESAŢI DE PREDAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE
 EDUCAŢIE PENTRU ECHITATE DE GEN ŞI ŞANSE EGALE

  

În cadrul proiectului Educaţie de gen pentru prevenirea şi combaterea discriminării, implementant de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova,  se anunţă înscrierea a 80 profesori interesaţi de predarea disciplinei opţionale Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale, la un program de formare gratis, de 3 zile, în baza curriculumului actiualizat şi a unui set de materiale didactice noi.

data introducerii: 18.05.2016
 

ZIUA NEPC LA PRO DIDACTICA

  

NEPC  este o comunitate a centrelor de politici educaţionale din Europa, cu sediul secretariatului la Zagreb, Croaţia. Misiunea acestei reţele educaţionale este de a promova politici flexibile şi participative, bazate pe dovezi transparente, care să reflecte valorile educaţionale ale societăţii deschise, ceea ce înseamnă iniţiative politice proactive, precum şi activităţi de advocacy, de monitorizare a guvernelor şi a sistemelor naţionale de educaţie.

data introducerii: 12.05.2016

VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA PENTRU ECHIPA ANACIP,
în cadrul proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa
învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”

  

În perioada 10-14 mai 2016, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Profesional (ANACIP) şi membrii Consiliului de Conducere ANACIP, efectuează o vizită de studiu la Bucureşti la instituţiile omolog din România. Această activitate se desfăşoară cu sprijinul Guvernului României şi al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul componentei de asigurare a calităţii a proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementată de CE PRO DIDACTICA.  

data introducerii: 12.05.2016

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII EUROPENE

  

Pe data de 27-28 aprilie 2016, un grup de profesori din ţară, care predau în şcoli disciplina opţională „Integrare europeană pentru tine”, participă la un program de formare continuă la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în baza curriculumului actualizat recent şi recomandat pentru utilizare de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Activitatea are loc în cadrul proiectului internaţional “Lecţii europene”, desfăşurat în parteneriat cu Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania şi  cu Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia

data introducerii: 28.04.2016

MASA ROTUNDĂ
EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

  

Pe 26 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat unui concept nou pentru contextul Republicii Moldova: resurse educaţionale deschise (RED). La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în Moldova.

data introducerii: 27.04.2016

În cadrul proiectului PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ŞI RELEVANŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA se desfăşoară un studiu de evaluare a nevoilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale şi umane a instituţiilor de învăţămînt beneficiare

  

În perioada 21 martie - 25 aprilie 2016 în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” se desfăşoară un studiu privind evaluarea nevoilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale şi umane a instituţiilor de învăţămînt beneficiare.

data introducerii: 08.04.2016

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE EXPERŢI ÎN DEZVOLTAREINSTITUŢIONALĂ ŞI/SAU ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE

  

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

data introducerii: 06.04.2016
 

ACTIVITATE DE FOLLOW-UP ÎN CADRUL
PROGRAMULUI DE FORMARE A FORMATORILOR

  

La 19 martie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în cadrul programului Formarea formatorilor în educaţia adulţilor, s-a desfăşurat activitatea de follow-up, cea de a cincea zi. Activitatea, la care au participat 12 profesori preuniversitari şi universitari, reprezentanţi ONG interesaţi de instruirea adulţilor, a fost realizată de Viorica GORAŞ-POSTICĂ, formator cu o vastă experienţă în domeniu.

data introducerii: 21.03.2016
 

ANUNŢ!
CONCURS DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

  

Concursul se adresează celor care realizează materiale educaţionale electronice, cadre didactice sau specialişti din alte domenii din Republica Moldova. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile cu scop educaţional, care vor să-şi valideze competenţele digitale şi să-şi promoveze bunele practici, prin crearea unor  materiale de învăţare multimedia.

data introducerii: 18.03.2016
 

ANUNŢĂM CREAREA COALIŢIEI PENTRU RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE ÎN MOLDOVA

  

La data de 3 martie 2016, în incinta sediului Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc şedinţa de constituire a Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova. În cadrul acestui atelier, dna Rima BEZEDE, preşedintele Centrului a salutat audienţa şi a prezentat contextul internaţional al proiectului, iar moderatorii  Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi Valeriu GORINCIOI au expus activităţile proiectului Educaţia deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”.

data introducerii: 14.03.2016

MASA ROTUNDĂ
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN EDUCAŢIE:
DE LA IDEI STRATEGICE LA ACŢIUNI DURABILE

  

La 11 martie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc masa rotundă Parteneriate durabile pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie, la care au participat 25 de persoane de la diverse instituţii (Fundaţia Soros-Moldova, ANACIP, Institutul de Politici Publice, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul de Formare Continuă  al Universităţii de Stat din Moldova, Centrul de Formare Continuă al Universităţii Tehnice din Moldova, Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi, DGETS Chişinău,  DGÎTS Nisporeni, Floreşti, Ştefan Vodă etc.

data introducerii: 11.03.2016

ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
GÎNDIRE CRITICĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat, în perioada 9-11 februarie 2016, trainingul II din seria Gîndire critică pentru dezvoltarea competenţelor profesionale. Participanţii, cadre didactice delegate decîtevaşcoli profesionale din Republica Moldova, s-au concentrat de această dată asupra strategiilor de gîndire critică, menite să promoveze învăţarea prin cooperare, avînd în obiectiv formarea deprinderii de a lucra în echipă. Acest obiectiv este valabil atît pentru elevi, care vor activa la locul de muncă în varii contexte, cît şi pentru cadrele didactice implicate în proces. Trainingul s-a axat pe abordarea unor subiecte relevante: aspectele esenţiale ale învăţării prin cooperare, avantajele şi limitele învăţării prin cooperare, etapele de constituire a unui grup, sarcini pentru activitatea în grup, aplicarea taxonomiei lui Bloom la formularea sarcinilor, managementul activităţii în grup etc.

data introducerii: 15.02.2016

PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII CARE PREDAU DISCIPLINA OPŢIONALĂ
INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE

  

În cadrul proiectului internaţional Lecţii europene, se anunţă înscrierea a 15 profesori care predau disciplina opţională Integrare europeană pentru tine, la un program de formare gratis, de 2 zile, în baza curriculumului actiualizat şi a unui set de materiale didactice noi.
Seminarul cu elemente de training este programat pentru vacanţa de Paşte şi va avea loc la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (mun. Chişinău, str. Armenească 13), formatori: Rodica EŞANU şi Eugenia NEGRU.
Pentru concurs, fiecare profesor va prezenta un CV actualizat, o scrisoare de motivare, pe o pagină, în care va descrie raţiunile pentru care i-ar fi util un asemenea program, dar şi experienţa de predare a acestui curs. De asemenea, se va expedia o confirmare din partea direcţiei instituţiei despre predarea acestei discipline în şcoala dată, cu ştampila şi semnătura managerului.
Dosarul se va expedia pe adresa: vpostica@prodidactica.md,  pînă la 21 martie curent.
Instruirea cadrelor didactice se va focaliza pe noile subiecte propuse în curriculumul actualizat anul trecut şi plasat pe site-ul Centrului, care conţin mai multe studii de caz vizînd instituţiile Uniunii Europene; şedinţele şi procedurile de decizie în Parlamentul European; libera circulaţie în Europa; moneda unică europeană – element fundamental de coeziune economică a UE; şcoala şi educaţia în UE; R. Moldova pînă şi după semnarea Acordului de Asociere la UE; pieţe noi de export pentru produsele moldoveneşti; UE şi criza migraţiei arabe.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonator de proiect

data introducerii: 15.02.2016
 

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE EXPERŢI ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL  SUPERIOR

  

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.  

data introducerii:09.02.2016

LANSAREA PROIECTULUI
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN EDUCAŢIE: DE LA IDEI STRATEGICE LA ACŢIUNI DURABILE

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada  februarie – iunie 2016 va implementa proiectul Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni durabile

data introducerii:01.02.2016

GUVERNELE AUSTRIEI ŞI ROMÂNIEI SUSŢIN MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN MOLDOVA

  

La data de 29 ianuarie 2016 a avut loc lansarea Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, unul dintre principalii beneficiari ai intervenţiilor planificate.

data introducerii:29.01.2016

PREZENTARE DE CARTE LA CLUBUL PAIDEIA

  

La 22 ianuarie curent, în cadrul Clubului de dezbateri educaţionale Paideia, a avut loc lansarea culegerii de eseuri de pedagogie comparată Meridiane educaţionale, semnată de Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi scoasă recent de sub tipar la editura Universităţii de Stat din Moldova.

data introducerii:27.01.2016

UN ALT PROGRAM COMPLEX DE FORMARE A FORMATORILOR  ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

  

În perioada 28-29 decembrie 2015 şi la 23 ianuarie 2016, s-a desfăşurat programul Formarea formatorilor în educaţia adulţilor. Activitatea, la care au participat 12 profesori preuniversitari şi universitari, reprezentanţi ONG interesaţi de instruirea adulţilor în diverse domenii, a fost realizată de către formatorii Rima BEZEDE şi Viorica GORAŞ-POSTICĂ.

data introducerii:26.01.2016

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
anunţă concurs de angajare în funcţia de experţi în analiză necesităţi

  

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul  TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

data introducerii:22.01.2016

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINA OPŢIONALĂ „INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE”: PROIECTE DIDACTICE ŞI MATERIALE PENTRU ELEVI ACTUALIZATE

  

În cadrul proiectului internaţional “Lecţii europene”, o echipă de formatori-experţi au actualizat şi completat Curriculumul de „Integrare europeană pentru tine”, recomandat de Ministerul Educaţiei pentru utilizare în întreaga ţară, varianta actualizată a căreia se pilotează în 4 licee. Astfel, propunem cadrelor didactice şi elevilor să utilizeze materialele elaborate,  suplimentare la cele din Practicumul pentru elevi şi Ghidul metodologic pentru profesori, plasate pe site-ul nostru, dar şi să ne expedieze feedback la acestea pe adresa: vpostica@prodidactica.md.  Proiectul continuă, încurajînd şi pe parcursul acestui an elevii şi tinerii să afle mai multe lucruri despre valorile UE, istoria şi politica acesteia; ajutîndu-i să înţeleagă şi să recunoască valoarea comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare ţară în parte. Scopul proiectului rămîne acelaşi: a crea premise pentru dezvoltarea valorilor europene şi recunoaşterea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova şi va dura pînă în decembrie  2016.
Partenerii noştru vor fi  Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lithuania,  Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia. Activităţile de bază în acest an va consta în elaborarea unui program şi a unor materiale suplimentare pentru organizaţiile de tineret  şi dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare pentru profesori pentru implementarea disciplinei opţionale "Educaţie pentru Integrare Europeană".
Mari succese în informarea şi formarea noastră pentru parcursul european al Republicii Moldova.

http://prodidactica.md/files/Curriculum__EIE_revazut_2015.pdf

http://prodidactica.md/files/lectiinnoi.pdf

Coordonator: Viorica Goraş-Postică

 

data introducerii:14.01.2016

 

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE LIDER DE COMPONENTĂ ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII (PART-TIME)

  

Proiectul Parteneriate pentru calitate şi relevanţă în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul  TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

data introducerii:13.01.2016

 

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA

  

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă  continuarea şedinţelor Clubului de dezbateri PAIDEIA. Pentru perioada ianuarie- mai 2016, vă propunem spre dezbatere următoarele tematici:

Data

Tema activităţii

Formator

Ora

22.01

Educaţie interculturală. Aspecte de pedagogie comparată

Postică Viorica

15.00-18.00

5.02

Metoda „lucrului cu cartea” în lumina predării interactive.

Cartaleanu Tatiana

15.00-18.00

5.02

Lider eficient – echipă de succes!

Moga Ecaterina

15.00-18.00

19.02

Strategii ale elaborării proiectului instituţional de dezvoltare

Daniela Vacarciuc

15.00-18.00

4.03

Echiparea strategică -  primul pas spre dezvoltarea cooperantă într-un colectiv integru.

Moga Ecaterina

15.00-18.00

4.03

Blogul - instument pentru comunicare didactică eficientă.

Gorincioi Valeriu

15.00-18.00

18.03

Proiectarea carierei pe parcursul întregii vieţi: între teorie şi practică

Sclifos Lia

15.00-18.00

18.03

Resurse educaţionale deschise ( RED ) – oportunităţi  şi  provocări

Gorincioi Valeriu

15.00-18.00

1.04

Motivaţia elevilor

Muşenco Angela

15.00-18.00

15.04

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin intermediul proiectului de grup.

Gavriliţă Rodica

15.00-18.00

22.04

Tema pentru acasă: între reflecţie, extindere şi evocare.

Cartaleanu Tatiana

15.00-18.00

13.05

Activitatea profesorului lider în cadrul comunităţilor dinamice de învăţare

Rima Bezede

15.00-18.00

20.05

Clasa inversată şi resurse accesibile pentru studiul limbii şi literaturii române

Olga Cosovan

15.00-18.00

Şedinţele încep la ora 15.00 cu o durată de 4 ore academice, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (mun.Chişinău, str. Armenească,13).

Participanţii la minimum 5 şedinţe vor primi certificate acreditate de Ministerul Educaţiei, valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice şi manageriale.
Costul unei participări constituie 50 de lei.

Doritorii de a participa sînt rugaţi în mod insistent să se înregistreze în prealabil la numerele de telefon sau prin e-mail, indicînd numele, prenumele, datele de contact, insituţia, localitatea:

022-54-29-77, 022-54-25-56, lnahaba@prodidactica.md
Lilia NAHABA,
coordonator program


data introducerii:11.01.2016

 

 

  

data introducerii: 23.12.2015

 

PROGRAM INEDIT  DE FORMARE A FORMATORILOR  LA
CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

  

Pe 19-20 decembrie, un grup de 15 învăţători din clasele primare din Chişinău, Bălţi, Comrat, Ciadîr Lunga, Cocieri, Dubăsari, Tiraspol şi Tighina au participat la un program consistent de formare a formatorilor în domeniul educaţiei interculturale.

data introducerii:22.12.2015

CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN CLASA A II-A: MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII NOII DISCIPLINE OPŢIONALE

  

Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2015, echipa de experţi-formatori ai Centrului a fost implicată într-o activitate intensivă de monitorizare a procesului de predare-învăţare-evaluare în baza curriculumului de clasa a II-a, dar şi a rezultatelor intermediare înregistrate de elevi şi învăţători.

data introducerii:15.12.2015

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA
ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE COORDONATOR DE PROIECT

  

Proiectul Parteneriate pentru calitate şi relevanţă în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul  TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

data introducerii:14.12.2015

 

PROGRAM DE FORMARE
A  FORMATORILOR ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă completarea grupului de cursanţi pentru  programul de instruire Formare de formatori  în perioada 28-29 decembrie (în incinta Centrului, str. Armenească, 13).

data introducerii:09.12.2015

 

GÎNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

  

În anul curent, la C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului CONSEPT, a demarat un nou program de formare – Gîndire critică pentru formarea competenţelor profesionale, adresat cadrelor didactice din învăţămîntul profesional.

data introducerii:07.12.2015

BILANŢURI INTERMEDIARE ÎN PROIECTUL “LECŢII EUROPENE”

  

La sfîrşitul lunii noiembrie, echipa de proiect, în colaborare cu formatorii-experţi Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, au încheiat testarea iniţială a curriculumului opţional actualizat „Integrare europeană pentru tine”. Activitatea a avut loc în 4 licee din ţară: Liceul Teoretic Prometeu-Prim  din Chişinău (prof. Eugenia Negru); Liceul Teoretic „Emil Necula” din Mereni, Aneni Noi (prof. Veronica Stratu); Liceul Teoretic din Răspopeni, Şoldăneşti (prof. Galina Caba) şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Hînceşti (prof. Rostislav Ilin).

data introducerii:01.12.2015

BILANŢURI LA FINAL DE PROIECT
PENTRU REFORME CALITATIVE ŞI DURABILE ÎN EDUCAŢIE

  

La 26 noiembrie curent,  Centrul Educaţional  PRO DIDACTICA  a organizat  conferinţa de bilanţ în cadrul proiectului Pentru  reforme calitative şi durabile în educaţie, realizat sub egida  Fundaţiei Soros-Moldova, cu suportul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

data introducerii:30.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
LANSAREA PROIECTULUI
EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

  

Dezvoltarea rapidă a TIC  oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele  activităţii umane. Educaţia nu este  o excepţie,  integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală.  Totuşi, problematica accesului este deocamdată pe agenda zilei  şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate,  la accentuarea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc.

data introducerii:24.11.2015

 

LEADERSHIP EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALA PROFESIONALĂ

  

O  nouă activitate de formare cu genericul  Leadership educaţional s-a desfăşurat, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în  perioada   3-5 noiembrie curent.Seminarul-training   face parte din proiectul CONSEPT (faza III),  componenta Dezvoltare organizaţională, implementată de C. E. PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), care are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor administraţiei.

data introducerii:06.11.2015

ATELIERUL PROFESORILOR DIN PROIECTUL LECŢII EUROPENE

  

Pe 29 octombrie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, s-a desfăşurat un atelier al cadrelor didactice care pilotează curriculumul actualizat al disciplinei opţionale pentru liceu Integrare europeană pentru tine, în cadrul unui proiect internaţional Lecţii europene.

data introducerii:02.11.2015

ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
PENTRU REFORME CALITATIVE ŞI DURABILE ÎN EDUCAŢIE

  

În luna octombrie curent au fost realizate mai multe activităţi şi anume: 4 discuţii publice locale, o masă rotundă şi un atelier regional.
Discuţie publică realizată la Glodeni
În data de 8 octombrie a avut loc discuţia publică -  Atragerea tinerilor cu vocaţie spre a urma studii pedagogice şi cariera didactică. Moderatori:Valeriu Gorincioi, Iurie Melinte
Participanţii în număr de 29 de persoane, inclusiv 17 elevi ai claselor a XI-XII, părinţi, profesori s-au implicat activ.

data introducerii:30.10.2015

PROGRAME DE FORMARE PENTRU ÎNVĂŢĂTORII CLASELOR PRIMARE LA
CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

  

În perioada vacanţei de toamnă, învăţătorii din republică, care au ales, împreună cu elevii şi părinţii, să înveţe cultura bunei vecinătăţi în cadrul unui demers didactic inovativ de la o nouă disciplină opţională, au avut posibilitatea să participe la un program tematic de perfecţionare pedagogică. Activităţile au avut loc la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, la Comrat şi la Ceadîr Lunga, cu participarea a  peste 150 de învăţători.  

data introducerii:26.10.2015

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ŞI MANAGERIALE DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

  

Va informăm că Centrul Educaţional PRO DIDACTICA oferă în continuare suport didactic pentru elevi, profesori şi părinţi la disciplina opţională ”Citind, învăţ să fiu”. Cartea poate fi procurată la sediul Centrului din strada Armeneasca 13.


Persoana responsabilă: Vera Bubulici, tel. 022 541994

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI PENTRU REFORME CALITATIVE ŞI DURABILE ÎN EDUCAŢIE

  

Pe data de 9 septembrie curent, la Şoldăneşti, a avut loc discuţia publică locală cu genericul Standardele profesionale în evaluarea cadrelor manageriale ca instrument de asigurare a performanţei şi a dezvoltării profesionale. La activitate au participat 24 de manageri şcolari din raion, Aurica Vlas, specialist coordonator, metodist al Direcţiei de Învăţămînt, Tineret şi Sport Şoldăneşti, şi Viorica Palamarciuc, reprezentanta Fundaţiei Soros-Moldova.

data introducerii:25.09.2015

CULTURA BUNEI VECINATĂŢI PROMOVATĂ LA COMRAT

  

Pe data de 18-20 septembrie, la Comrat, a fost organizat un seminar internaţional pentru experţii şi cadrele didactice din proiectul Cultura bunei vecinătăţi, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul Academiei Folke Bernadotte şi a Societăţii pentru Pace şi Arbitraj din Suedia. Scopul activităţii a constat în promovarea educaţiei interculturale, prin pilotarea unei noi discipline opţionale în clasele primare, în baza cooperării organizaţiilor de stat cu societatea civilă din comunităţile multietnice.

data introducerii:22.09.2015

ÎNVĂŢĂM CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI  DIN CLASELE PRIMARE

  

Pe data de 25-26 august 2015, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, s-a desfăşurat un program de formare pentru învăţătorii care predau în clasa a II-a o nouă disciplină opţională, recomandată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova –  „Cultura bunei vecinătăţi”.  Activitatea are loc în cadrul proiectului cu acelaşi titlu, finanţat de  Academia Folke Bernadotte din Suedia şi se realizează în perioadă iulie-decembrie 2015.

data introducerii:01.09.2015

BILANŢURI PROIECT ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC

  

Începînd cu anul 2014, şase instituţii profesional tehnice care pregătesc specialişti în domeniul TIC propun tinerilor o ofertă educaţională net îmbunătăţită, încadrîndu-i într-un proces de instruire modern şi eficient.

data introducerii:14.07.2015

CURRICULA OPŢIONALE APROBATE DE CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM
DE PE LÎNGĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  

În atenţia cadrelor didactice şi manageriale din învăţămîntul preuniversitar:
Curricula opţionale aprobate de Consiliul Naţional pentru Curriculum
de pe lîngă Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Echipa de formatori şi experţi ai  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA  a valorificat materialele editate de Centru pe parcursul ultimilor ani şi a propus spre implementare la diferite cicluri de învăţămînt, de la grădiniţă pînă la liceu, următoarele curricula:

 • Cultura bunei vecinătăţi (ro-ru)
 • O oră pentru lectură
 • Citind învăţ să fiu
 • Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova (română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară) (ro-ru)
 • Educaţie pentru toleranţă
 • Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii
 • Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale
 • Să învăţăm a gîndi şi a acţiona strategic
 • Integrare europeană pentru tine (ro-ru).

În acest sens, invităm cadrele didactice, care au participat la diferite programe de formare de la PRO DIDACTICA, să utilizeze donaţiile personale, dar şi pe cele din bibliotecile şcolare în predarea-învăţarea de calitate a unor discipline opţionale inedite, care răspund provocărilor lumii contemporane.
Curricula elaborate vor fi plasate atît pe site-ul centrului, cît şi al Ministerului Educaţiei.


data introducerii:10.06.2015

 

COMPETENŢA  INTERCULTURALĂ: UN AUXILIAR DIDACTIC IMPORTANT PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

  

Pe 2 iunie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), organizează  un eveniment de lansare a unei noi apariţii editoriale, destinată cadrelor didactice şi manageriale, părinţilor, membrilor ONG şi altor persoane interesate. Cartea este aprobată şi recomandată pentru utilizare de Consiliul Naţional pentru Curriculum de pe lîngă Ministerul Educaţiei.

data introducerii:27.05.2015

 

LANSAREA CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL PUBLICAȚIILOR JURNALISTICE ÎN MEMORIA LUI IURII ATAMAN, EDIŢIA A V-A

  

Reţeaua Est-Europeană a organizaţiilor neguvernamentale din cadrul Parteneriatului Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC) anunţă lansarea procesului de înaintare a cererilor de partricipare la ediţia a V-a a Concursului Internaţional al Publicaţiilor Jurnalistice dedicate toleranţei, integrării, respectului şi înţelegerii reciproce în societate, publicate în perioada 01 ianuarie 2014 – 30 aprilie 2015 în mass-media (tipărită sau electronică) din Republica Belarus, Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina.

data introducerii:20.05.2015

 

PREZENTAREA CURRICULA TIC REVIZUITE ÎN DOMENIUL VOCAŢIONAL-TEHNIC

  

La data de 8 mai 2015 curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Masa rotundă de prezentare a curricula revizuite după pilotare în 6 instituţii în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în  domeniul TIC din R. Moldova”...

data introducerii:11.05.2015

CURSURI DE FORMARE-EDUCAŢIE PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă completarea grupului de cursanţi pentru programul de instruire Educaţie pentru integrarea europeană,  în perioada aprilie – mai 2015. Invităm profesorii preuniversitari să participe la activităţile de formare vizavi de multiplele aspecte ale integrării europene, să-şi dezvolte convingeri şi interese faţă de această tendinţă a ţării noastre, pentru a-i putea  motiva pozitiv pe elevi şi a le crea situaţii de exploarare şi de învăţare semnificativă.

data introducerii:24.03.2015

 

PROGRAM DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A FORMATORILOR ÎN DOMENIUL METODOLOGIEI CREATIVITĂŢII PEDAGOGICE

  

Pe parcursul trimestrului precedent, echipa de formatori de la CE PRO DIDACTICA a beneficiat de un ciclu de traininguri deosebite, concepute şi facilitate de colega noastră, TATIANA CARTALEANU, în domeniul metodologiei de dezvoltare a creativităţii pedagogice. Am avut parte de un regal de formare a adulţilor, condus de o colegă experimentată, cu abordări creative ale formării cadrelor didactice, de la care am învăţat să fim şi noi, formatorii, mai creativi, ca să putem educa formabili în spirit creativ şi inovativ, am învăţat prin cooperare, am creat şi am trăit satisfacţia lucrului bine făcut şi a creaţiei ca proces pedagogic.

data introducerii:24.03.2015

 

PROIECTUL ”EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI” LA FINAL

  

Pe 20 februarie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat Conferinţa  de bilanţ a proiectului „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina.    

data introducerii:24.02.2015

 

NE ÎMBOGĂŢIM CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

  

În data de 13-14 februarie curent am desfăşurat seminarul de certificare şi evaluare a cadrelor didactice (învăţătoare de la clasa I si educatoare de la grupa pregătitoare de grădiniţă) din cele 25 de instituţii experimentale din 17 localităţi ale republicii, inclusiv multietnice, încadrate în experimentul pedagogic ”Cultura bunei vecinătăţi”, din cadrul proiectului ”Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, care se încheie la finele lunii.  Din regiunea transnistreană au fost implicate în...

data introducerii:24.02.2015

 

SĂPTĂMÎNILE UE ÎN ŞCOLILE DIN MOLDOVA

  

Pe 22-23 ianuarie current, o echipă de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (Viorica Goraş-Postică, Eugenia Negru, Rodica Eşanu, Rodica Solovei, Victoria Pila şi Raisa Stratulat) a facilitat un program de formare în cadrul proiectului „Promovarea Uniunii Europene în Şcolile din Republica Moldova”, organizat de către Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)...

data introducerii:09.02.2015

MASĂ ROTUNDĂ în cadrul proiectului PENTRU  REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

  

În data de 15 ianuarie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat  Masa rotundă cu genericul Strategia sectorială de descentralizare, Optimizarea reţelei şcolare.  La acest eveniment au participat: reprezentanţi ai  Direcţiilor de Învăţămînt (Drochia, Chişinău, Bălţi, Briceni, Donduşeni, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Nisporeni, Ocniţa, Rezina, Răşcani, Sîngerei, Şoldăneşti);

data introducerii:22.01.2015

 

  

data introducerii: 24.12.2014

 

CALL FOR APPLICATIONS - TERMS OF REFERENCE FOR EXTERNAL EVALUATION
  

Educational Centre PRO DIDACTICA (CEPD) in partnership with National Association of Private ICT Companies (ATIC) have implemented the project „Advancing quality in Information and Communication Technology (ICT) vocational education in Moldova“ since December 2012. Among problems and challenges of the VET sector, one of the most important ones is the problem of quality of knowledge and practical skills of the young ICT specialists...

data introducerii:19.12.2014

 

PROGRAM DE FORMARE PENTRU  FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă completarea grupului de cursanţi pentru  programul de instruire Formare de formatori  în perioada 26-27 decembrie (în incinta Centrului, str. Armenească, 13). Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la C.E. PRO DIDACTICA.

data introducerii:16.12.2014

 

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI  INTERCULTURALE

  

În perioada 30 noiembrie – 5 decembrie curent, 14 reprezentanţi ai societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului şi Ucraina au efectuat o vizită de studiu în  Stockholm, Suedia. Scopul vizitei a constat în familiarizarea cu bunele practici suedeze în domeniul promovării toleranţei şi a educaţiei interculturale. 

data introducerii:16.12.2014

MASĂ ROTUNDĂ în cadrul proiectului PENTRU  REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

  

În data de 27 noiembrie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat  Masa rotundă cu genericul Atestarea cadrelor didactice din perspectiva Codului Educaţiei.  La acest eveniment au fost prezenţi: Liliana Nicolaescu-Onofrei, Viceministru al Educaţiei; reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţămînt Edineţ, Leova, Soroca, Taraclia, UTAG;

data introducerii:28.11.2014

LABORATOR PERFORMANT DEDICAT PREGĂTIRII SPECIALIŞTILOR TIC

  

Guvernul Austriei finanţează lansarea unei serii de laboratoare performante pentru specialităţi TIC în colegii şi şcoli profesionale Din 2014 tinerii înmatriculaţi la specialităţi TIC în cadrul a 4 colegii şi 2 şcoli profesionale beneficiază de condiţii îmbunătăţite de studiu şi şanse mai mari de angajare după absolvire graţie suportului financiar oferit de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”

data introducerii: 19.11.2014

DEZBATERI PUBLICE ÎN CADRUL PROIECTUL PENTRU REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

  

În cadrul proiectului Pentru reforme calitative în educaţie,  au fost organizate în continuare  Discuţiile publice locale pentru actori educaţionali şi comunitari. Aceste activităţi au oferit un cadru  contextualizat pentru dezbateri pe marginea  problemelor şi direcţiilor semnalate de documentele actuale de politici educaţionale, inclusiv reforma structurală şi pregătirea cadrelor didactice performante.

data introducerii: 06.11.2014

CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI O NOUA DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ PENTRU GRĂDINIŢE ŞI CLASELE PRIMARE

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a editat Curricula de educaţie interculturală  pentru grădiniţe şi clasa I „Cultura bunei vecinătăţi” şi Caietul pentru elevi „Eu, familia mea şi vecinii”, în limbile română şi rusă. Lucrările sînt recomandate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru pilotare, pe parcursul anului de învăţămînt 2014-2015, în 11 grădiniţe şi 13 şcoli din ţară, în special din localităţile în care locuiesc reprezentanţi ai diferitor etnii.

data introducerii: 06.11.2014

 

CONFERINŢA ”DEZVOLTAREA EMOŢIONALA ŞI BENEFICIILE EDUCAŢIEI POZITIVE”

  

Centrul Educaţional INGENIUM în parteneriat cu Asociaţia ACASA organizează cea mai mare conferinţă pentru părinţi cu participarea Irinei Petrea, renumita SuperNanny din România
Conferinţa va aduce în faţa publicului un vorbitor şi un specialist de calitate, informaţii utile din domeniul educaţiei emoţionale a copilului..

data introducerii: 04.11.2014

DE  LA  PLANIFICAREA  STRATEGICĂ  LA  PLANIFICAREA  OPERAŢIONALĂ

  

În  perioada   28-30  octombrie  2014,  în incinta  CE  PRO DIDACTICA,  s-a desfăşurat seminarul-training ”De la planificare strategică  la  planificarea  operaţională” la care au participat membrii echipelor manageriale din 6 instituţii din învăţămîntul secundar profesional.  Activitatea face parte din proiectul CONSEPT..

data introducerii: 31.10.2014

PROGRAM DE FORMARE PENTRU  FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă completarea grupului de cursanţi pentru  programul de instruire Formare de formatori  în perioada 7-9 noiembrie (în incinta Centrului, str. Armenească, 13). Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la C.E. PRO DIDACTICA.

data introducerii: 20.10.2014

 

 

  

data introducerii: 03.10.2014

 

PRIMELE DEZBATERI PUBLICE IN CADRUL PROIECTULUI PENTRU REFORME CALITATIVE ÎN EDUC

  

În cadrul proiectului Pentru reforme calitative în educaţie,  au fost organizate Discuţiile publice locale pentru actori educaţionali şi comunitari. Aceste activităţi au oferit un cadru  contextualizat pentru dezbateri pe marginea  problemelor şi direcţiilor semnalate de documentele actuale de politici educaţionale, inclusiv reforma structurală şi pregătirea cadrelor didactice performante.

data introducerii: 01.10.2014

MASĂ ROTUNDĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI  PENTRU  REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

  

În data 26 septembrie 2014Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat  Masa rotundă cu genericul Strategia Educaţia 2020, la care au fost dezbătute probleme-cheie din acest documentcu referire lacomponenta Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.  Au participat diverşi actori educaţionali, inclusiv părinţi, profesori, manageri, elevi, studenţi,

data introducerii: 26.09.2014

PILOTAREA A TREI CURRICULA MODULARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC

  

Începînd cu 1 septembrie,  pe parcursul anului de învăţămînt 2014-2015, se vor pilota trei curricula modulare pentru învăţămîntul vocaţinal-tehnic în domeniul TIC. Curricula modulare vizează formarea profesională la specialitatea Calculatoare, Informatică şi meseria Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor.

data introducerii: 01.09.2014

CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

  

Seminarul-training cu cei peste 50 de educatori şi învăţători din 10 grădiniţe şi 15 şcoli-pilot din proiectul „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului” s-a desfăşurat pe 20-22 august, la PRO DIDACTICA, avînd ca obiectiv prezentarea materialelor experimentale (curriculum şi suport didactic) la noua disciplină opţională „Cultura bunei vecinătăţi”. Formatori şi experţi din Moldova şi Ucraina...

data introducerii: 01.09.2014

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

  

Pe data de 9-11 iulie 2014, la Odesa, a avut  loc Conferinţa Internaţională a echipelor participante în proiectul „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina.  Proiectul este realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

data introducerii: 18.07.2014

 

ANUNŢ DE SELECTARE A EXPERŢILOR PENTRU EVALUAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE ŞI LUCRU ÎN ECHIPĂ FORMATE PRIN ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea experţilor în domeniul evaluării abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă formate prin învăţarea activă, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”

data introducerii: 16.07.2014

 

ANUNŢ DE SELECTARE A EXPERŢILOR PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ ŞI FINALĂ COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea experţilor pentru evaluarea iniţială şi finală competenţelor de comunicare în limba engleză ale elevilor din învăţămîntul vocaţional-tehnic în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”...

data introducerii: 16.07.2014

 

CONCURS DE SELECTARE A EXPERŢILOR DIN DOMENIUL EDUCAŢIONAL ÎN VEDEREA MODERĂRII DISCUŢIILOR PUBLICE LOCALE

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă Concursul pentru selectarea experţilor în domeniul educaţional, în vederea implicării în proiectul Pentru  reforme calitative în educaţie. Scopul proiectului constă în sprijinirea  dezvoltării şi consolidării politicilor/reformelor educaţionale în Republica Moldova prin lansarea discuţiilor publice la nivel local şi articularea poziţiei actorilor comunitari  faţă de acest proces.

data introducerii: 14.07.2014

 

LANSAREA PROIECTULUI PENTRU  REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a demarat implementarea proiectului Pentru reforme calitative în educaţie. Activităţile planificate se vor desfăşura în perioada iulie 2014 – ianuarie 2015 şi fac parte dintr-o asistenţă tehnică mai largă oferită Ministerului Educaţiei din Republica Moldova de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă.

data introducerii: 09.07.2014

TINERII POT ÎNVĂŢA O MESERIE NOUĂ CARE LE VA ASIGURA ŞANSE REALE DE ANGAJARE

  

Începînd cu anul curent, tinerii din Moldova vor putea învăţa o meserie nouă în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional - Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. După absolvirea acesteia, tinerii vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii. Studiile vor dura 1 an. În perioada 1 iulie – 25 august, doritorii pot depune dosarele pentru concursul de admitere în cadrul a două instituţii...

data introducerii: 07.07.2014

 

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

  

Pe 4 iulie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat întrunirea managerilor instituţiilor-pilot din cadrul proiectului „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina.

data introducerii: 03.07.2014

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII PROFESIONALE ÎN CADRUL PROIECTUL CONSEPT

  

În cadrul componentei ”Dezvoltare organizaţională”, implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), continuă activităţile de marketing educaţional şi de promovare a imaginii şcolilor profesionale, iniţiate la începutul anului curent.

data introducerii: 06.06.2014

VĂ INVITĂM LA UN PROGRAM ORIGINAL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ!

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă înscrierea cadrelor didactice şi manageriale la trainingul „Căi în atingerea succesului personal şi a eficienţei profesionale de durată”, programat pentru  24-26 iunie 2014, facilitator: ECATERINA MOGA, directoarea LT „Elimul Nou”din Chişinău.Trainingul este binevenit pentru orice cadru didactic, îndeosebi pentru tinerii specialişti, care vor fi motivaţi să-şi dezvolte competenţe şi trăsături de personalitate ce le vor permite să obţină performanţe veritabile atât în domeniul personal, cât şi în cel public. Programul

data introducerii: 23.05.2014

 

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a început implementarea proiectului „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din Transnistria, Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina. Perioada de implementare a proiectului este 5 mai 2014 – 28 februarie 2015, bugetul total fiind de 48 de mii de dolari SUA. Proiectul este realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.  

data introducerii: 23.05.2014

 

CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU PROFESORII DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE ŞI SECUNDAR PROFESIONAL

  

În perioada 5 mai-27 iunie, au loc cursuri de limba engelză aplicată, destinate cadrelor didactice din şase instituţii care predau discipline cu profil TIC şi care, din seprembrie curent, vor fi implicate în pilotarea curriculumului modular. Cursurile  au loc la Bălţi, Chişinău şi Cahul.

data introducerii: 07.05.2014

CONCURS DE SELECTARE A FORMATORILOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea formatorilor în domeniul educaţional, în vederea implicării în programele de formare destinate cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învăţămînt de la diferite nivele, atît în cadrul proiectelor desfăşurate de centru, cît şi  la solicitarea beneficiarilor.

data introducerii: 10.04.2014

 

PROGRAME DE CONSOLIDARE ŞI PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII PROFESIONALE ÎN PROIECTUL CONSEPT

  

Componenta ”Dezvoltare organizaţională”, implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor echipelor administrative. În acest context, la Centru, se desfăşoară activităţi sistematice de...

data introducerii: 01.04.2014

TRAINING PENTRU  PROFESORII  DE LIMBA ENGLEZĂ DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL VOCAŢIONAL ÎN DOMENIUL TIC

  

În contextul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC, în luna ianuarie a anului curent a demarat procesul de elaborare şi implementare a unui program de formare în domeniul metodicii predării limbii engleze aplicate, destinat profesori de limba engleză din învăţămîntul vocaţional-tehnic în domeniul TIC.

data introducerii: 13.02.2014

 

PROGRAM DE FORMARE PENTRU  FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă, completarea grupului de cursanţi pentru  programul de instruire Formare de formatori în educaţia adulţilor. Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la CE PRO DIDACTICA. Programul se adresează persoanelor interesate de instruirea adulţilor în diverse domenii, în special cadrelor didactice şi manageriale, reprezentanţilor ONG-urilor care prestează sevicii de instruire etc

data introducerii: 13.02.2014

 

PROGRAM DE FORMARE ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă completarea grupului pentru programul de formare în domeniul Managementului educaţional. Programul se adresează managerilor instituţiilor de învăţămînt şi tuturor persoanelor interesate de dezvoltare managerială în diverse domenii.Activitatea se va desfăşura în baza principiilor învăţării experenţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii. Programul de instruire include  160 de ore (5 zile de activitate auditorială+lucru individual). Orarul zilnic va presupune 4 sesiuni (de la 9.00 pînă la 16.30, cu o pauză de cafea şi pauză de prînz).

data introducerii: 13.02.2014

 

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă  continuarea şedinţelor Clubului de dezbateri PAIDEIA.  Şedinţele încep la ora 15.00 cu o durată de 4 ore academice, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (mun. Chişinău, str. Armenească, 13). Participanţii la minimum 5 şedinţe vor primi certificate acreditate de Ministerul Educaţiei, valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice şi manageriale.Pentru perioada ianuarie- martie, vă propunem spre dezbatere următoarele tematici...

data introducerii: 23.01.2014

 

CLUBUL PAIDEIA PENTRU PROFESORII FILOLOGI

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă  continuarea şedinţelor Clubului de dezbateri PAIDEIA. Prima şedinţă din acest an, va fi destinată profesorilor filologi.
Subiectul şedinţei: “Taxonomia lui Bloom - revizuită”, moderator Tatiana Cartaleanu.Clubul va avea loc vineri, 31 ianuarie, în incinta CE PRO DIDACTICA, Armenească 13, începînd cu ora 15.00.
Taxa de participare: 50 de lei.
Pentru înscrieri ne puteţi contacta la tel: 022 54 29 77, 022 54 25 56

data introducerii: 15.01.2014

 

CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DESFĂŞURAREA AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII  ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea concursului de selectare a unei companii de audit sau auditor pentru auditul rapoartelor financiare din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul tic din Republica Moldova”. Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate noiembrie 2012 - decembrie 2013.

data introducerii: 26.12.2013

 

 

  

data introducerii: 24.12.2013

 

ANUNŢ DE SELECTARE A FORMATORILOR PENTRU ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ PENTRU PROFESORII DE LA SPECIALITĂŢILE TIC

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea formatorilor în domeniul predării limbii engleze adulţilor în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC.

data introducerii: 13.12.2013

 

VIZITĂ DE STUDIU - IDENTIFICAREA PARTICULARITĂŢILOR SISTEMULUI VET TIC DIN AUSTRIA

  

În perioada 24-30 noiembrie, curent, o delegaţie din Republica Moldova, s-a aflat la Viena într-o vizită de studiu, care a avut ca scop familiarizarea cu practicile pozitive ale instituţiilor VET din domeniul TIC din Austria, în vederea realizării transferului de cunoştinţe şi experienţă în R. Moldova. În cadrul vizitei a fost  studiat specificul sistemului VET TIC din Austria, în special procesul de elaborare a curriculum-ului, conform...

data introducerii: 02.12.2013

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA

  

Stimaţi profesori, pînă la finele anului 2013, vă propunem spre dezbatere, în cadrul Clubului PAIDEIA, următoarele tematici:

Data

Ora

Club/Tema

Formator

22 noiembrie

15.00 – 18.00

Clubul diriginţilor

Profesori de excelenţă – elevi inspiraţi

Ecaterina Moga

6 decembrie

15.00 – 18.00

Clubul învăţătorilor

”Evocarea - cadru de învăţare şi gîndire la lecţiile de limbă şi literatură romană”

Nina Mîndru

13 decembrie

15.00 – 18.00

Clubul profesorilor biologilor

Biologia modernă

Oleg Botnaru

13 decembrie

15.00 – 18.00

Clubul profesorilor filologi

Tehnica Proiectului

Livia State

20 decembrie

15.00 – 18.00

Clubul  profesorilor filologi

Reţeta şi instrucţiunea ca text funcţional polivalent.

Tatiana Cartaleanu

data introducerii: 21.11.2013

 

CONCURS DE SELECTARE A FORMATORILOR ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea formatorilor în domeniul managementului educaţional, în vederea implicării în programele de formare destinate cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învăţămînt de la diferite nivele, atît în cadrul proiectelor desfăşurate de centru, cît şi  la solicitarea beneficiarilor.

Criterii de eligibilitate:

 • studii superioare în domeniul ştiinţelor educaţiei sau alte domenii relevante;
 • expertiză în elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare instituţională;
 • experienţă de lucru în domeniul formării adulţilor;
 • experienţă managerială;
 • competenţe de comunicare în limbile română şi rusă;
 • competenţe de lucru la calculator (utilizator);
 • disponibilitate de implicare în termene stabilite.
 • cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită la sediul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, str. Armenească 13, sau prin email pe adresa: prodidactica@prodidactica.md,  pînă la data de 20 decembrie 2013 :

 • un  Curriculum Vitae actualizat;
 • o scrisoare de intenţie în care să-şi motiveze interesul pentru implicare.

Doar candidaţii selectaţi  vor fi contactaţi.

Pentru detalii ne puteţi contacta la:

Tel. 54-25-56; 54-19-94
Fax: 54-41-99

data introducerii: 21.11.2013

 

PRESTAREA SERVICIILOR DE FORMARE CONTINUĂ

  

Odată cu începerea anului de studii 2013 - 2014, echipa de formatori a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a fost solicitată pentru a desfăşura programe de formare, destinate cadrelor didactice în mai multe instituţii de învăţămînt şi nu numai. Astfel, au avut loc trei programe pentru formare de formatori, unul organizat la iniţiativa PRO DIDACTICA în urma mai multor solicitări.

data introducerii: 19.11.2013

SPRE ATENŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE

  

Stimaţi profesori de biologie, vă propunem un suport didactic la disciplina pe care o predaţi. Este un manual de Biologie modernă care vă va ajuta să îmbunătăţiţi cursul dvs. Vă propunem să studiaţi acest material, iar la data de 13 decembrie 2013 vă invităm să participaţi în cadrul Clubului de dezbateri PAIDEIA, unde sunt invitaţi toţi specialiştii în domeniu, pentru a discuta prezentul suport. Clubul va fi moderat de către profesorul Oleg Botnaru.

data introducerii: 19.11.2013

 

TRAINING MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII. REFLECŢII ŞI CONSTATĂRI

  

În perioada 6-8 noiembrie la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc o activitate de formare pentru reprezentanţii echipelor manageriale din şcolile profesionale beneficiare ale proiectului CONSEPT. Subiectul de bază a fost Proiectarea monitorizării şi evaluării implementării Proiectelor de Dezvoltare Strategică elaborate. La training au participat şcoli care recent au elaborat PDŞ-urile şi şcoli care au deja o experienţă în implementarea PDŞ-urilor.

data introducerii: 15.11.2013

FILOLOGII ŞI DIRIGINŢII SUNT INVITAŢI LA DEZBATERI

  

În luna octombrie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a relansat  Clubul de dezbateri educaţionale PAIDEIA, sub un alt format. Acum profesorii participă la cluburi pe discipline, unde au ocazia să interacţioneze cu specialişti din acelaşi domeniu şi să facă schimb de experienţă. Cel mai solicitat, pînă la moment, a fost Clubul profesorilor filologi. În continuare,  invităm cadrele didactice şi toate persoanele interesate să se înscrie la următoarele şedinţe ale Clubului. Vă propunem următoarele tematici:..

data introducerii: 08.11.2013

 

FORMAREA FORMATORILOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ADULŢILOR

  

În timpul vacanţei de toamnă a elevilor, un grup de profesori din învăţămîntul liceal şi colegial au încheiat un program consistent de formare a formatorilor pentru educaţia adulţilor. Agenda trainingului a inclus analiza de necesităţi în domeniu; formarea comunităţii de învăţare; aspecte de pedagogie a adulţilor; principiile organizării activităţilor de...

data introducerii: 06.11.2013

PROGRAM DE FORMARE PENTRU LIDERII CNTM „ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI NONFORMALE

  

La sfărşitul lunii noiembrie curent, o echipă de formatori de la CE PRO DIDACTICA  a răspuns solicitării Centrului Naţional al Tinerilor din Moldova, oferind un program tematic de formare cu titlul de mai sus. Obiectivele activităţii au inclus dezbaterea conceptului de calitate a educaţiei nonformale, standard, indicator, descriptor; dezvoltarea/aplicarea / exersarea diferitor standarde şi...

data introducerii: 06.11.2013

CLUBUL PAIDEIA PENTRU DIRIGINŢI, MANAGERI ŞI PROFESORII FILOLOGI

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA continuă înscrierea la Cluburile de dezbateri PAIDEIA. Clubul de dezbateri educaţionale PAIDEIA este un program destinat cadrelor didactice şi manageriale, dar şi altor persoane interesate de subiectele actuale  din domeniul educaţiei. Detalii despre tematicile dezbătute în cadrul clubului găsiţi aici http://prodidactica.md/paideia.php3

data introducerii: 21.10.2013

 

ELABORAREA CURICULUMULUI MODULAR PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL VOCAŢIONAL-TEHNIC DIN DOMENIUL  TIC

  

În cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, în perioada 15-17 octombrie, a fost organizat un training destinat potenţialilor conceptori de curriculum modular pentru învăţămîntul vocaţional-tehnic în domeniul TIC.

data introducerii: 21.10.2013

CONCURS REPETAT DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU ORGANIZAREA LOGISTICĂ A VIZITEI DE STUDIU ÎN AUSTRIA

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs repetat prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii, care să organizeze partea logistică a unei vizite de studiu în Austria, pentru 15 persoane, care va avea loc în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC, în perioada 24-30 noiembrie curent.

data introducerii: 11.10.2013

 

DRAGI PROFESORI!!!

  

Cînd toamna îşi varsă poala în dulcea Auroră, iar crizantema îşi desface elegant petala, Vă  felicităm cu ocazia ZILEI PROFESORULUI, care este menită a fi o zi specială de apreciere a DVS.
Vă dorim în continuare  să semănaţi înţelepciune, curaj şi omenie, să făuriţi personalităţi...

data introducerii: 04.10.2013

CLUBUL PAIDEIA PENTRU PROFESORII FILOLOGI: METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ORALĂ

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă lansarea primului CLUB DE DEZBATERI EDUCATIONALE PAIDEIA, în noul format. Vineri, 11 octombrie, va avea loc Clubul filologilor cu tema Metode şi tehnici de evaluare orală, moderat de către  Rodica Gavriliţă, profesoară de limba şi literatura română cu o experienţă vastă în domeniul formărilor cadrelor didactice. Persoanele interesate se mai pot înscrie...

data introducerii: 2.10.2013

 

BILANŢUL ŞI CERTIFICAREA MENTORILOR DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII

  

Vineri, 27 septembrie curent, la CE PRO DIDACTICA a avut loc Întrunirea de bilanţ a formatorilor-mentori din domeniul educaţiei timpurii, care au fost formaţi în cadrul proiectului „Parteneriat global pentru educaţie”. Cei 24 de formatori au prestat servicii calitative Centrului pentru 298 de viitori mentori din educaţia timpurie din toată ţara, program desfăşurat  cu succes pe parcursul verii trecute.

data introducerii: 27.09.2013

CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU ORGANIZAREA LOGISTICĂ A VIZITEI DE STUDIU ÎN AUSTRIA

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii, care să organizeze partea logistică a unei vizite de studiu în Austria, pentru 15 persoane, care va avea loc în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, cu sprijinul finaciar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC, în perioada 24-30 noiembrie curent.

data introducerii: 20.09.2013

 

FORMAREA MENTORILOR DE GRĂDINIŢE LA PRO DIDACTICA

  

Echipa de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a început în 15 iulie formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii, în baza Contractului semnat cu ministerul Educaţiei Nr. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.” 104 specialişti din domeniu din 105  (tura 1) participă la cursurile de formare a mentorilor...

data introducerii: 15.07.2013

300 DE MENTORI PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE. FORMAŢI DE C.E. PRO DIDACTICA

  

Pe 2 august curent,  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a încheiat cu succes  programul de formare a mentorilor din domeniul educaţiei timpurii. Participanţi ai acestei activităţi de formare au fost în total 292 de mentori locali (acest număr reprezintînd  98 % de participare în raport cu numărul planificat)...

data introducerii: 06.08.2013

FORMAREA MENTORILOR DE GRĂDINIŢE LA PRO DIDACTICA

  

Echipa de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a început în 15 iulie formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii, în baza Contractului semnat cu ministerul Educaţiei Nr. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.” 104 specialişti din domeniu din 105  (tura 1) participă la cursurile de formare a mentorilor...

data introducerii: 15.07.2013

MASĂ ROTUNDĂ - PREZENTAREA REZULTATELOR ANALIZEI DE NECESITĂŢI TIC ÎN DOMENIUL VOCAŢIONAL-TEHNIC

  

La 3 iulie 2013, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc masa rotundă de prezentare a rezultatelor studiului sociologic efectuat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”...

data introducerii: 04.07.2013

MASĂ ROTUNDĂ - EXPERIENŢE DE INTEGRARE A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE PRIN EDUCAŢIE

  

Pe  26 iunie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a desfăşurat ultima activitate din cadrul proiectului „Rolul educaţiei în societăţile multiculturale: lecţii învăţate”, implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova ...

data introducerii: 02.07.2013

PROGRAM DE FORMARE A MENTORILOR PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN GRĂDINIŢ

  

Începînd cu 18.06.2013, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA prestează servicii Ministerului Educaţiei din Republica Moldova pentru formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii, în baza Contractului No. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.”Circa 300 de specialişti din doemniu urmează să participe...

data introducerii: 14.06.2013

ŞASE ASOCIAŢII DE PĂRINŢI DIN ŢARĂ AU IMPLEMENTAT PROIECTE PENTRU CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR COMUNITARE

  

Marţi, 25 iunie curent, ora 10.00, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, pe strada Armenească 13, va avea loc Conferinţa de bilanţ a proiectului "Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare”, realizat graţie susţinerii generoase a poporului american, prin intemediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Scopul proiectului a constat în consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural...

data introducerii: 21.06.2013

 

EVENIMENT INTERNAŢIONAL AL PROGRAMULUI INIŢIAT DE UNIVERSITATEA DIN CAMBRIDGE ÎN DOMENIUL LEADERSHIPULUI EDUCAŢIONAL

  

Pe 25-26 mai curent, am avut ocazia să participăm la o mare întrunire, organizată la Fruska Gora (Serbia),  a membrilor unei reţele educaţionale HeartsCam, creată de dr. David Frost, profesor de la celebra universitate britanică Cambridge. În acest context se promovează ...

data introducerii: 14.06.2013

PROGRAM DE FORMARE PENTRU  FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă, completarea grupului de cursanţi pentru programul de instruire Formare de formatori în educaţia adulţilor. Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la C.E. PRO DIDACTICA...

data introducerii: 11.06.2013

 

S-AU ÎNCHEIAT VIZITELE  DE MONITORIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI "CONSOLIDAREA ONG-URILOR LOCALE PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR COMUNITARE

  

La sfîrşitul lui aprilie curent, echipa de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a încheiat vizitele de monitorizare la cele 6 ONG-uri locale, care implementează proiecte de fortificare a parteneriatelor comunitare.La Liceul Teoretic Zîrneşti, Cahul, am asistat la masa rotundă „ Stop delicvenţei juvenile!”, la care au participat...

data introducerii: 15.05.2013

ANALIZA NECESITĂŢILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI VET TIC CONTINUĂ

  

În contextul desfăşurării Analizei Necesităţilor, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova” 1 , o echipă de sociologi, cu experienţă avansată în domeniu, au aplicat instrumente de cercetare în vederea identificării necesităţilor

data introducerii: 26.04.2013

MODELE DE INTEGRARE: EXPERIENŢE DIN LETONIA, ESTONIA ŞI MOLDOVA

  

Pe data de 19 aprilie 2013 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat, în parteneriat cu Centrul pentru Iniţiative Educaţionale din Letonia şi Asociaţia de tineret ”Republica Deschisă” din Estonia, o masă rotundă cu genericul „Modele de integrare: experienţe din Letonia, Estonia şi Moldova”...

data introducerii: 22.04.2013

ECHIPA DE FORMATORI AI CENTRULUI RĂSPUNDE SOLICITĂRILOR BENEFICIARILOR

  

În perioada ianuarie – martie 2013 în cadrul programului Serviciilor  la solicitarea beneficiarului au fost desfăşurate cursuri de perfecţionare pentru  cadre didactice şi manageriale din diverse instituţii de învăţămînt în cursuri complexe şi individuale, fiind certificate peste 300 de persoane:

data introducerii: 19.04.2013

 

CONSULTANŢĂ ÎN ELABORAREA PDŞ ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

  

Conform planului anual de activităţi, în perioada martie-iunie 2013, în cadrul proiectului CONSEPT, componenta Dezvoltare organizaţională (implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA cu suportul financiar al  Fundaţiei Liechtenstein Development Service) se desfăşoară vizitele de consultanţă...

data introducerii: 19.04.2013

VIZITE DE MONITORIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI "CONSOLIDAREA ONG-URILOR LOCALE PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR COMUNITARE”

  

În perioada martie-aprilie curent, echipa de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA realizează vizite de monitorizare la cele 6 ONG-uri locale, care implementează proiecte de fortificare a parteneriatelor comunitare. Proiectele sînt  implementate graţie susţinerii generoase a poporului american, prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite.

data introducerii: 25.03.2013

ANUNŢ  PRIVIND SELECTAREA CONCEPTORILOR  DE CURRICULUM

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea conceptorilor  de curriculum în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, susţinut financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare

data introducerii: 22.03.2013

 

DRAGI CITITORI AI REVISTEI DE TEORIE ŞI PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ DIDACTICA PRO...!

  

A apărut un nou număr al revistei de teorie şi practică educaţională DIDACTICA PRO…, primul din acest an. Ce înseamnă educaţie multilingvă,  care sînt politicile sociolingvistice de integrare socială a alofonilor din Republica Moldova, ce presupune imersiunea lingvistică, care sînt beneficiile personale şi sociale ale multilingvismului, cum trebuie promovată educaţia interculturală şi multilingvă  în şcoală – sînt doar cîteva aspecte abordate  de următorii autori:  Vl. Pâslaru, V. Goraş-Postică, T. Cazacu, L. Trincă, A. Aramă, S.Cristea  etc.

data introducerii: 19.03.2013

ATELIERE DE LUCRU - ROLUL EDUCAŢIEI ÎN SOCIETĂŢILE MULTICULTURALE: LECŢII ÎNVĂŢATE

  

În perioada 5–7 martie a.c. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat în Chişinău, Comrat şi Taraclia ateliere de lucru în cadrul proiectului Rolul educaţiei în societăţile multiculturale: lecţii învăţate, implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova.Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Centrul pentru Iniţiative Educaţionale din Letonia şi Asociaţia de tineret ”Republica Deschisă” din Estonia şi a fost facilitată de un grup de experţi din aceste două ţări...

data introducerii: 11.03.2013

 

ELABORAREA PLANURILOR DE DEZVOLTARE A 9 ŞCOLI PROFESIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

  

Unul dintre obiectivele de bază ale componentei ”Dezvoltare organizaţională”, implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  este elaborarea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea eficientizării activităţii echipei manageriale şi îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale.În acest context, la Centru, au fost organizate şi realizate un şir de activităţi...

data introducerii: 04.03.2013

ROLUL EDUCAŢIEI ÎN SOCIETĂŢILE MULTICULTURALE

  

În data de 5 martie 2013 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA organizează, în parteneriat cu Centrul pentru Iniţiative Educaţionale din Letonia şi Asociaţia de tineret ”Republica Deschisă” din Estonia, un seminar cu participarea unui grup de experţi din aceste ţări. Activitatea se desfăşoară în cadrul proiectului Rolul educaţiei în societăţile multiculturale: lecţii învăţate, implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova. 

data introducerii: 04.03.2013

 

PRIMA ŞEDINŢĂ A GRUPULUI CONSULTATIV DE LUCRU, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN  DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

  

Pe data de 7 februarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO-DIDACTICA, a avut loc prima şedinţă a grupului consultativ de lucru, a cărui misiune constă în definirea cadrului general de implementare a proiectului şi monitorizarea implementării activităţilor în vederea atingerii obiectivelor, pe întreaga perioadă a proiectului

data introducerii: 04.02.2013

 

CLUBUL FORMATORILOR „AO PRO DIDACTICA”

  

Vineri, 1 februarie curent, în incinta Centrului, s-a întrunit  echipa de formatori, implicaţi în mod activ în programele noastre de formare. Tema de discuţie, propusă, pregătită  şi facilitată în mod ingenios de dna Tatiana Cartaleanu,  a fost FORMAREA COMUNITĂŢII DINAMICE DE INSTRUIRE ÎN GRUPURILE DE ADULŢI.

În numele formatorilor, dna Cartaleanu mărturisea: Ne dorim să păstrăm spiritul comunităţii, mai ales că între timp a crescut o pleiadă de formatori noi, pe care nici nu toţi cei "vechi" îi cunosc.
data introducerii: 04.02.2013
 

LANSAREA PROIECTULUI MOLDO-AUSTRIAC ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

  

Începînd cu luna decembrie 2012, în Republica Moldova se implementează proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC.

data introducerii: 04.02.2013

 

LISTA INSTITUŢIILOR SELECTATE PENTRU IMPLICARE ÎN CADRUL PROIECTULU „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII  ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

  

În baza analizei dosarelor, depuse în perioada  03.01.2012-16.01.2013, pentru participare la concursul lansat  de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC şi Ministerul Educaţiei, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, sprijinit financiar de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, vă anunţăm cele cinci instituţii selectate pentru implicarea în proiect:

data introducerii: 22.01.2013
 
 

VIZITĂ DE STUDIU ÎN LETONIA ŞI ESTONIA

  

În perioada 9-19 decembrie 2012, un grup de 10 experţi din Moldova, format din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM; manageri ai unor Direcţii Raionale de Învăţămînt din republică, profesori universitari şi ONG-işti, a efectuat o vizită de studiu în Letonia (9-13 decembrie) şi Estonia (14-19 decembrie), în scopul familiarizării cu politicile şi practicile existente în aceste ţări, privind dezvoltarea şi consolidarea unor societăţi multiculturale, prin sporirea rolului educaţiei.

data introducerii: 15.01.2013
 
 

CONCURS DE SELECTARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT SECUNDAR PROFESIONALŞI MEDIU DE SPECIALITATE (COLEGII ŞI ŞCOLI PROFESIONALE)

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, implementează proiectul „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC (Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) din Republica Moldova”, sprijinit financiar de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare.

Prin acest proiect, vom contribui la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei muncii, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

data introducerii: 28.12.2012
 
 

INSTRUIRE LA DISTANŢĂ ÎN DOMENIUL MANAGMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE

  

O echipă de formatori de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a beneficiat de formare în domeniul elaborării şi facilitării cursurilor de instruire la distanţă, oferită de Fundaţia Educaţie pentru Democraţie din Polonia. Ca rezultat, am pilotat cursul Managementul Proiectelor Educaţionale de Intervenţie în perioada 01.10.2012 - 09.12.2012. Iniţial, au solicitat participarea la curs 178 persoane, pe portal s-au înregistrat 118 persoane, dintre acestea, în jur de 80 persoane accesau portalul cel puţin o dată pe săptămînă şi studiau cursurile propuse. Am primit lucrări finale – documente de proiecte - de la 49 de cursanţi, dintre aceştia 46 au întrunit condiţiile de elaborare şi au fost certificaţi.

data introducerii: 28.12.2012
 
 

PROIECTE COMUNITARE PENTRU CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR CU ASOCIAŢIILE DE PĂRINŢI

  

Pe 26-27 decembrie curent, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc seminarul de evaluare şi certificare a participanţilor  la programul de formare Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, realizat în cadrul proiectului cu acelaşi titlu, oferit prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Scopul proiectului constă în a contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural.  

data introducerii: 27.12.2012
 

DRAGI CITITORI AI REVISTEI DE TEORIE ŞI PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ DIDACTICA PRO...!

  

Vă anunţăm că a văzut lumina tiparului ultimul număr din acest an al revistei – 5-6 (75-76), care are în atenţie diverse aspecte ale evaluării.

Materialele inserate în acest număr pun în discuţie şi alte subiecte de maximă importanţă pentru procesul instructiv-educativ.

data introducerii: 24.12.2012

MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PROFESIONAL ÎN CONTEXTUL PARTENERIATULUI
MOLDO-AUSTRIA
C

  

Din 2013, tinerii din Moldova care optează pentru învăţămîntul vocaţional tehnic vor beneficia de studii calitative şi mai multe oportunităţi de angajare graţie parteneriatului lansat între Ministerul Educaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, prin intermediul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC”.

data introducerii: 19.12.2012
 

CONFERINŢA DE BILANŢ A PROIECTULUI „COMUNITĂŢI ŞCOLARE ÎN ACŢIUNE: CREAREA CONDIŢIILOR DE PERSISTARE ÎN ŞCOALĂ A COPIILOR DIN FAMILIILE SOCIAL-VULNERABILE”

  

Pe 29 noiembrie curent, în localul Institutului Muncii, echipa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a organizat Conferinţa de bilanţ a proiectului „Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile”, implementat în perioada 2010-2012 în 50 de şcoli din republică, în care activează cei mai mulţi copii aflaţi în dificultate materială.

data introducerii: 03.12.2012

COMUNICAT DE PRESĂ

  

Elevii din mediul rural au beneficiat în 2011-2012 de activităţi extraşcolare inedite

”Mama lui Ilie a decedat cu 3 ani în urmă. O vreme, băiatul a  locuit cu bunica care era foarte bătrînă şi care cu 2 ani în urmă  a decedat. Tatăl nu i-a arătat niciodată dragoste, cu atît mai mult că este căutat de poliţie. Acest copil era asemeni unui pui sălbatic, nu frecventa lecţiile, începuse chiar să fure de pe la vecini. S-a lipit mai mult de o familie – la fel vulnerabilă - în care bunica are grijă de două nepoţele, pe lîngă cei doi fii ai săi, căpătînd astfel măcar un adăpost.

data introducerii: 28.11.2012
 

ELABORAREA RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE ŞI A LUCRĂRII METODICE

  

La 24 noiembrie 2012,
formatorii Tatiana Cartaleanu şi Olga Cosovan au fost invitaţi la Făleşti,
pentru un training de o zi la subiectul
Elaborarea raportului de autoevaluare şi a lucrării metodice.
Programul trainingului a reperat cîteva momente-cheie ale problemei:
1. Actualizarea unor noţiuni şi termeni, în contextul elaborării raportului / lucrării.
2. Respectarea structurii recomandate a raportului.
3. Modalităţi de valorificare şi prezentare a propriei experienţe în raportul de autoevaluare / lucrarea de grad.
Centrul Educaţional PRO-DIDACTICA propune o formare similară şi altor grupuri de profesori interesaţi.

data introducerii: 26.11.2012
 

ABILITARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT

  

Pe 16-17 noiembrie curent, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Seminarul-training nr.2 din cadrul proiectului "Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare”,  realizat graţie susţinerii generoase a poporului american, prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite.

data introducerii: 20.11.2012

SEMINARUL INTRODUCTIV  ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

  

În perioadele 30 octombrie-1 noiembrie şi 5-7 noiembrie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA s-a desfăşurat un seminar introductiv cu genericul Elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii (PDŞ), destinat echipelor manageriale din 9 şcoli profesionale din republică.

 

data introducerii: 07.11.2012

PROGRAMUL SERVICII  LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

  

În perioada septembrie-noiembrie 2012, de serviciile Centrului Educaţional PRO DIDACTICA au beneficiat un număr semnificativ de cadre didactice din următoarele instituţii:

 • LT „Elimul Nou” Chişinău  –  Program complex de formare continuă a cadrelor didactice;
 • DGETS  Ungheni – Seminar Competenţa acţional-strategică;
 • Cadre didactice  din diverse organizaţii –  Formare de formatori în educaţia adulţilor;
 • Cadre didactice din diverse instituţii – Didactica limbii române;
 • DGETS Soroca –  Program complex de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul primar;
data introducerii: 05.11.2012
 

EVENIMENT DE LANSARE A UNUI NOU PROIECT

  

Pe 29 octombrie curent, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Întrunirea de lansare a proiectului "Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare”,  realizat graţie susţinerii generoase a poporului american, prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. La activitate au participat 30 de persoane: manageri şi profesori şcolari, membri ai ONG-urilor, părinţi, asistenţi sociali şi consilieri locali.

data introducerii: 30.10.2012

CONSOLIDAREA ONG-URILOR LOCALE PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR COMUNITARE

  

În cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice al Ambasadei SUA în  Moldova, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează proiectul Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, în perioada 1 octombrie 2012- 31 iulie 2013.

Scopul proiectului: A contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural.

data introducerii: 01.10.2012
 

CURS E-LEARNING  MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE

  

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în colaborare cu Fundaţia poloneză „Educaţie pentru Democraţie”, începînd cu 1 octombrie  2012, lansează cursul de E-Learning Managementul proiectelor educaţionale de intervenţie. Invităm studenţii, masteranzii şi doctoranzii, cadrele didactice şi manageriale,  reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental şi administraţiei publice locale, liber profesionişti şi întreprinzători etc. să se înscrie pentru instruire.

data introducerii: 24.09.2012
 

SEMINAR DE FORMARE A PROFESORILOR DIN ŞTEFAN-VODĂ: COMPETENŢA ACŢIONAL-STRATEGICĂ

  

În perioada 23-24 august, la solicitarea DGETS Ştefan-Vodă, echipa de formatori a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA  a reînceput „turismul didactic” în promovarea competenţelor, organizînd seminarul Competenţa acţional-strategică,în baza ultimei publicaţii cu acelaşi titlu apărută recent în biblioteca PRO DIDACTICA.

data introducerii: 03.09.2012
 

UN NOU PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

  

La solicitările echipelor manageriale ale celor 14 instituţii implicate în activităţile proiectului CONSEPT, în perioada 22-24 august curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  s-a desfăşurat seminarul-training cu genericul ”Dezvoltarea resurselor umane”.

 

data introducerii: 03.09.2012

PROGRAM DE FORMARE PENTRU FORMATORI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

  

În perioada 15-17 august curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc programul de instruire Formare de formatori în managementul educaţional.

Scopul programului a constat în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. La program au participat cadre didactice şi manageriale, reprezentanţi ai ONG-urilor care prestează servicii de instruire a adulţilor. Activitatea s-a desfăşurat în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii.

data introducerii: 20.08.2012
 

EVENIMENT EDUCAŢIONAL: LANSARE DE CARTE

  

Pe 4 iulie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc lansarea cărţii Competenţa acţional-strategică?!, ai cărei autori sînt profesori universitari şi şcolari, formatori ai centrului. Elaborarea de faţă se înscrie în strategia editorială a instituţiei de dezvoltare curriculară şi de asigurare didactică a implementării cu succes a curricula modernizate. Cartea include studii şi practici pozitive de formare a competenţei respective la clasele primare, la diverse discipline din ariile curriculare de bază din gimnaziu şi liceu: limba română, istorie, educaţie civică, geografie, biologie, matematică, fizică şi chimie.

data introducerii: 05.07.2012

ÎNTRUNIRE DE FOLLOW-UP PENTRU VIZITA DE STUDIU ÎN GERMANIA

  

Pe 28 iunie curent, cei 20 de participanţi la o vizită de studiu în Germania, desfăşurată pe parcursul lunii mai,  s-au reîntîlnit în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Subiectul abordat a fost consacrat metodelor de acţiune practică – explorarea, proiectul, jocul de rol, textul ghidat şi studiul de caz, precum şi rolului major al acestora în formarea profesională de calitate.

data introducerii: 29.06.2012

ACTIVITĂŢI RECENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

  

Pe parcursul lunilor mai şi iunie, în cadrul proiectului CONSEPT, au fost organizate  ateliere de dezvoltarea a viziuni strategice în 9 şcoli profesionale, care participă la implementarea proiectului. Principalele obiective urmărite de către facilitatori au fost: asigurarea gradului de conştientizare a necesităţii unei atitudini proactive în procesul de schimbare; promovarea procesului de învăţământ bazat pe metode interactive; crearea condiţiilor de reflecţie asupra valorilor şi obiectivelor de dezvoltare personală şi profesională.

data introducerii: 25.06.2012
 

E-LEARNING: PERSPECTIVĂ FĂRĂ ALTERNATIVĂ

  

În cadrul unui proiect internaţional inedit, iniţiat şi coordonat de Fundaţia Educaţia pentru democraţie din Polonia (www.civicportal.org), am participat, în perioada 25-27 iunie, la un seminar intitulat Crearea şi menţinerea învăţării electronice, finanţat de Fondul polono-american pentru libertate. Proiectul a fost implementat în Moldova de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în persoana coord. Lilia NAHABA. Portalul internaţional nominalizat mai sus este un spaţiu virtual disponibil pentru această zonă educaţională.

data introducerii: 24.06.2012

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI PENTRU CARIERĂ ÎN REVISTA DIDACTICA PRO…

  

Ne face plăcerea să vă informăm că recent a ieşit de sub tipar o nouă ediţie a revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… Acest număr, unul dublu (2-3/72-73), are ca tematică Educaţie pentru carieră.

data introducerii: 14.06.2012

ACTIVITĂŢI CURENTE ÎN PROIECTUL COMUNITĂŢI ŞCOLARE ÎN ACŢIUNE...

  

În luna mai s-au încheiat vizitele de monitorizare în cele 50 de instituţii incluse în proiectul Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a copiilor din familii social-vulnerabile. Conform indicatorilor de evaluare, semnalăm rezultate pozitive în marea majoritate a şcolilor şi implementarea proiectelor locale conform obiectivelor şi planului de acţiuni. Astfel, peste 2300 de copii din ţară au beneficiat de programe originale, interesante şi utile pentru dezvoltarea lor personală şi socială.

data introducerii: 25.05.2012

COMPETENŢA ACŢIONAL-STRATEGICĂ?! – o carte nouă la PRO DIDACTICA

  

Lucrarea de faţă continuă seria AICI ŞI ACUM din cadrul colecţiei Biblioteca PRO DIDACTICA a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, înscriindu-se în politica de asigurare didactică a profesorilor şi a elevilor pentru formarea cu succes a competenţelor promovate de Curriculumul Naţional modernizat.

data introducerii: 23.05.2012

METODE DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ: VIZITĂ DE STUDIU ÎN GERMANIA

  

Primăvara curentă, un grup de 20 de profesori din Moldova, angajaţi în domeniul de calificare profesională a tinerilor, inclusiv în sistemul de învăţămînt vocaţional, au beneficiat de o vizită de studiu într-un stat lider pe plan european – Germania, cu civilizaţie şi cultură avansată a muncii, a disciplinei, a ordinii şi a vieţii, în general.

data introducerii: 14.05.2012

PROGRAMUL SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

  

În perioada martie-aprilie 2012, de serviciile Centrului Educaţional PRO DIDACTICA au beneficat  un număr semnificativ de cadre didactice din următoarele instituţii:

data introducerii: 13.04.2012

PROGRAM DE FORMARE PENTRU DIRIGINŢI

    

În perioada 7-8 aprilie 2012, cîte 6 profesori de la  Liceul Teoretic Chipeşca, Şoldăneşti şi Liceul Teoretic Carabetovca, Basarabeasca au beneficat de un Program de formare pentru diriginţi în cadrul proiectului Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile. Aceste două instituţii au fost incluse suplimentar în proiect pentru anul 2012.


data introducerii: 9.04.2012

SEMINARUL-TRAINING MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

    
În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT, coordonat şi realizat cu sprijinul Fundaţiei ”Liechtenstein Development Service (LED)”, au demarat primele activităţi de instruire, destinate echipelor manageriale din cele 9 instituţii beneficiare. Astfel,  în perioadele 27-30 martie şi 3-6 aprilie curent la C.E. PRO DIDACTICA a fost organizat seminarul-training Management educaţional.
data introducerii: 6.04.2012

VIZITE DE MONITORIZARE 2012

  

Începînd cu 15 martie 2012,  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  a relansat vizitele de monitorizare în cele 50 de instituţii implicate în anul al II-lea al proiectului Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile, sprijinit financiar de Fondul de urgenţă, creat de George SOROS şi oferit prin  intermediul Fundaţiei SOROS-Moldova. Amintim că scopul proiectului constă în sprijinirea instituţiilor educaţionale din mediul rural, în sporirea gradului de integrare în mediul şcolar şi comunitar a copiilor din familii social-vulnerabile, care sînt profund afectate de criză.

data introducerii: 23.03.2012

ANALIZĂ ŞI EVALUARE DE NECESITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

    
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează  componenta Dezvoltare organizaţională din cadrul  proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT, coordonat şi realizat cu sprijinul Fundaţiei „Liechtenstein Development Service” (LED). Misiunea acestui proiect este de a sprijini instituţiile de învăţămînt secundar profesional în prestarea serviciilor de instruire profesională de înaltă calitate în corespundere cu cerinţele sectorului de producere.
data introducerii: 18.02.2012

COMPLETAREA FONDULUI DE CARTE AL BIBLIOTECII CENTRULUI EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

  

Recent, fondul Bibliotecii Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a fost completat cu un nou lot de carte. Cele 30 de titluri (monografii, dicţionare, tratate) cuprind mai multe domenii: pedagogie, management organizaţional, etică, cercetare în ştiinţele sociumane etc.

Vă reamintim că Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICAoferă beneficiarilor:

 • pentru lectură – cărţi din domeniile pedagogie, psihologie, sociologie etc. (enciclopedii,      dicţionare, monografii) în limbile română, rusă, engleză, franceză; întreaga colecţie a revistei DIDACTICA PRO… (2000-1011), colecţia revistei Tribuna învăţămîntului şi a săptămînalului Făclia, a revistelor Управление школой şi Школьный психолог;
 • spre vînzare  – un set de cărţi editate sub egida C.E. PRO DIDACTICA  din seriile AICI ŞI ACUM,  AUXILIA (studii, suporturi de curs, ghiduri – pentru toate treptele de învăţămînt – cuprinzînd subiecte actuale: dezvoltarea de competenţe, strategii didactice interactive etc.).

Cititorii pot face copii ale materialelor, împrumuta cărţi/reviste la domiciliu şi perfecta abonamente lunare/anuale contra plată.
Programul de lucru al bibliotecii este de luni pînă vineri, de la 10.00 la 17.00.
Detalii Vă putem oferi la tel.: 542556, 542977, 541994.

Persoana de contact:  Dan BOGDEA
data introducerii: 17.02.2012

50 DE PROIECTE LOCALE VOR FI IMPLEMENTATE ÎN  2012

  

În perioada 15-23 decembrie 2011, în cadrul proiectului  Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile, coordonatorii locali  au prezentat rapoartele narative şi financiare asupra implementării proiectului în instituţiile pe care le reprezintă. Raportul narativ şi financiar a fost elaborat de către coordonatorii locali conform cerinţelor stipulate. În majoritatea instituţiilor, activităţile extracurriculare s-au desfăşurat cu regularitate, în corespundere cu orarul stabilit. S-a ţinut cont de toate rigorile pentru desfăşurarea cu succes a activităţilor planificate. Beneficiarii direcţi ai proiectului, copiii, s-au prezentat cu plăcere la cercuri, manifestînd dorinţa de a petrece cît mai mult timp în şcoala.

data introducerii: 09.02.2012

PROGRAMUL SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

  

În perioada septembrie-decembrie 2011– ianuarie 2012, de serviciile Centrului Educaţional PRO DIDACTICA au beneficiat 328 de cadre didactice din următoarele instituţii:

 • LT Logăneşti, Hînceşti – Program complex pentru cadre didactice
 • “Centrul ftizio-pneumologic de reabilitare pentru copii „Tîrnova””, Donduşeni  – Program complex pentru educatori
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie N. Testemiţanu, mun. Chişinău – Evaluarea rezultatelor academice şi a competenţelor studenţilor
 • DGÎTS Leova – Implementarea curriculumului modernizat la limba şi literatura română
 • LT Gr. Vieru, Băcioi, mun. Chişinău – Program complex de formare continuă a cadrelor didactice
 • LT Litterarum, mun. Chişinău – Program complex de formare continuă a cadrelor didactice
 • DGETS Soroca – Modulul: Didactica disciplinelor pentru învăţători
 • DGETS Donduşeni –  Program complex de formare continuă pentru învăţători
 • DGETS Ungheni – Program complex de formare continuă pentru învăţători
 • DGETS Ungheni – Program complex de formare continuă pentru profesorii de limbă şi literatură română
 • Gimnaziul Codreanca, Străşeni – Formare de competenţe prin strategii didactice interactive
data introducerii: 09.02.2012